Templets Munkar

Phramaha Eakaphol Laphutama

Chefsmunken och ordförande i Stiftelsen Wat Dalarnavanaram  

Rev.Kandangama Indaratana Thero.
Munken från Sri Lanka som bor på templet och hjälpa abbot.