Donation

Wat dalarnavanaram  är en ideell förening och går endast runt ekonomiskt på gåvor. Vilket just är en del i buddas lära.